Thực đơn

CÁC MÓN ĐƯỢC CHỌN NHIỀU NHẤT

2. Salad Nga 
48.000 VNĐ
90.000 VNĐ
48.000 VNĐ
5. Bít tết bò Úc (100gr)
 65.000 VNĐ

38.000 VNĐ

38.000 VNĐ

48.000 VNĐ

48.000 VNĐ

48.000 VNĐ

38.000 VNĐ

28.000 VNĐ

10.000 VNĐ

10.000 VNĐ

38.000 VNĐ

48.000 VNĐ

15.000 VNĐ

20.000 VNĐ

38.000 VNĐ

2. Salad Nga 
48.000 VNĐ

48.000 VNĐ

48.000 VNĐ

48.000 VNĐ

68.000 VNĐ

68.000 VNĐ

68.000 VNĐ

68.000 VNĐ

48.000 VNĐ

140.000 VNĐ

90.000 VNĐ

90.000 VNĐ

90.000 VNĐ -140.000đ

1. Cánh 
160.000 -300.000VNĐ

2. Đùi 
160.000 - 300.000 VNĐ

28.000 VNĐ


1. Ragu
38.000 VNĐ

6.000 VNĐ

48.000 VNĐ

4. Bít tết bò Úc (100gr)
65.000 VNĐ

90.000 VNĐ

220.000 VNĐ


1. Cari Dê 
120.000 VNĐ

6.000 VNĐ

38.000 VNĐ

38.000 VNĐ

2. Opla
15.000 VNĐ

38.000 VNĐ

2. Bò Bằm 
58.000 VNĐ

NUI


48.000 VNĐ

58.000 VNĐ

1. Lớn
140.000 VNĐ

2. Nhỏ
90.000 VNĐ

160.000 VNĐ

160.000 VNĐ

160.000 VNĐ

480.000 VNĐ

1. Sợi
20.000 VNĐ

68.000 VNĐ

3. Tỏi
68.000 VNĐ

1. Bơ tỏi 
152.000 VNĐ

68.000 VNĐ

28.000 VNĐ

2. Đút lò 
28.000 VNĐ

68.000 VNĐ

68.000 VNĐ

68.000 VNĐ

10.000 VNĐ

14.000 VNĐ

16.000 VNĐ

17.000 VNĐ

18.000 VNĐ

20.000 VNĐ

7. 7 up
12.000 VNĐ

12.000 VNĐ

9. Pepsi
12.000 VNĐ